Zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? Jako konsument, masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu.

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPÓW?

 

1. Jeśli zdecydowałeś się na zwrot, wypełnij ten formularz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


                                                                            .........................

                                                                            miejscowość, data

Imię i Nazwisko Klienta ........................

Adres zamieszkania .............................

Telefon Kontaktowy .............................

Adres e-mail ......................................

              

                                                          FORMULARZ ZWROTU

Nazwa towaru ........................

Indeks towaru .......................

Numer Zamówienia ................

Data zakupu .........................

Dane do przelewu (imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego) ................

Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827), 

niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży.

                                                                           ............................ 

                                                                           data i podpis klienta

              

2. Zwrotu produktu należy dokonać na podany niżej adres: 

Auto Play Agata Wiesław Łukasz Rygorczuk spółka jawna
15-126 Białystok
ul. Wysockiego 29

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (patrz powyżej) oraz dowód zakupu 

4. Zwrot zakupów odbywa się na koszt Klienta.

5. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych i po sprawdzeniu otrzymanego przez sklep towaru, dokonywany jest zwrot na wskazane konto. 

WARUNKI ZWROTU ZAKUPÓW

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.

Śledź nas na Facebooku